Bilder som visar vattenbrist
Med bilder från luft, land och vatten vill tre fotografer väcka uppmärksamhet om tillståndet i Västra Götalands vattendrag.