Luft Land Vatten

Våra vattendrag fyller viktiga funktioner i ekosystemet, med stor artrikedom som behöver bevaras för att skydda den biologiska mångfalden och behålla miljöernas naturliga produktionsförmåga. Men övergödning och försurning, främmande arter, erosion och exploatering är exempel på hot mot våra viktiga vattendrag och vi behöver alla jobba för att bevara våra floder och åar.

Our streams

Nossan, Lidan, Viskan,  Ätran, Säveån, Mölndalsån, Rördalsån, Flian, Örekilsälven, Aröd å, Töftedalsån, Enningdalselva, Berbyelva, Svartån, Silån, Göteneån

Exhibit

2018

Kulturhuset Skagerack, Strömstad

En föreläsning/utställning om miljöprojekt med fokus på våra vattendrag i Västsverige.

Vernissage 30 juni kl. 18 Kulturhuset Skagerack, Strömstad

https://www.vastsverige.com/stromstad/event/utstallning_vatten/?site=185

Botaniska trädgården

Vernissage av fotoutställning och projekt om vattendragen i Västsverige och deras viktiga funktion i ekosystemet.

Vernissage 13 jan kl. 13-16 i Floras rike.

Exhibit

2017

Utställning:

Vattendragen i Västra Götaland ur olika perspektiv - luft, land och vatten

Herrljunga Kulturhus, konsthallen
Vernissage onsdag 4/10 kl. 18.00.

Länk

Vårgårda fotofestival

3 november

Länk

Gallery

Photographers

Under construction

Fredrik Blomqwist

Our always ready to dive underwater photographer (and crawling Amphipod).

Thomas Örn Karlsson

Our landscape photographer and head designer of our projects. Nature is his workplace - the camera his tool.